JĘZYK > PL EN DE
Infolinia: Odkryj numer
 
 

Nowa generacja domów opieki w Łodzi

 

Polska – podobnie jak kraje Europy Zachodniej – zaczęła być społeczeństwem starzejącym się. Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla seniorów jest niekwestionowane i z roku na rok rośnie. W Łodzi planowane jest powstanie kompleksowego centrum opieki nad osobami starszymi Angel Care. To nasza kolejna ekskluzywna placówka spełniająca najwyższe standardy opieki.

Zmieniamy stereotyp seniora

Ideą właścicieli sieci Angel Care jest przełamywanie stereotypów i rutyny w podejściu do osób starszych, także tych, które potrzebują kompleksowego wsparcia. Centrum Angel Care jest podzielone na trzy niezależne części, jedną z nich są Mieszka Dla Seniorów z wszelkimi udogodnieniami dla osoby starszej. Mieszkaniec pozostaje niezależny, jednak w każdej chwili może liczyć na opiekę medyczną oraz dostęp do aktywności fizycznych, intelektualnych oraz społecznych. Dla seniorów w ciężkim stanie zdrowia, zarówno fizycznym, jak i psychicznym, a także ich rodzin, w ramach ośrodka funkcjonuje Dom Opieki oraz osobna jednostka zapewniająca opiekę osobom chorym dotkniętych chorobami demencyjnymi takimi jak Alzheimer – Centrum Chorób Demencyjnych. Seniorzy otrzymają całodobową opiekę pielęgniarską, nadzór lekarski oraz odpowiednio zbilansowane posiłki, natomiast ich rodziny gwarancję spokoju, że najbliżsi otoczeni są opieką na najwyższym poziomie.

Terapeutyczne działanie nowego Domu Opieki w Łodzi

Centrum seniora to dużo więcej niż dom spokojnej starości czy dom opieki. Poszczególne etapy życia senioralnego niosą zróżnicowane możliwości i wyzwania dla seniorów i wszystkich sprawujących nad nimi opiekę, dlatego – podobnie jak we Wrocławiu ─ w Warszawie oraz kolejnych nowopowstałych centrach Angel Care, seniorzy objęci zostaną opieką na różnych poziomach, w zależności od tego, czego oczekują i wymagają. Oferta domu opieki dostosowana jest dla osób wymagających częściowego lub całościowego wsparcia w życiu codziennym: pacjentów z demencją, z chorobą Alzhaimera oraz pacjentów z ograniczeniami fizycznymi. Ideą i celem ośrodków Angel Care jest poprawa komfortu, urozmaicenie życia oraz wydłużenie samodzielności osób starszych, czemu służą aktywności dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców m.in. dogoterapia, arteterapia, terapia manualna, gimnastyka mózgu i wiele innych. Pracownikom Angel Care dalekie jest postrzeganie starości jedynie jako niedołężności. Dla nich podeszły wiek to także pełna energii aktywność.

Nie tylko Łódź. Domy opieki powstaną też w innych miastach.

Łódź jest trzecim miastem w Polsce pod względem liczby ludności, które w ostatnich latach uległo dużym, pozytywnym przeobrażeniom. Jest także najstarszym demograficznie miastem w kraju. Rynek opieki dla osób w wieku podeszłym w Łodzi jest na początkowym etapie rozwoju, co sprzyja inwestycjom w komfortowe ośrodki zarówno dla zdrowych osób starszych, jak i tych wymagających zwiększonej opieki. Nie bez znaczenia jest również położenie Łodzi. To doskonale skomunikowane centrum Polski. Dzięki skrzyżowaniu autostrad możliwy jest szybki dojazd do Łodzi mieszkańców ościennych województw, a dodatkowo władze miasta zapowiadają kolejne inwestycje w budowę i modernizacje dróg. Wpływ na decyzję o wybudowaniu w Łodzi kolejnego domu spokojnej starości pod brendem Angel Care miało również odnowienie ogromnej część śródmieścia, dzięki czemu miasto stało się barwne, ciekawe, pełna kreatywnych miejsc i przyjazne osobom starszym. Ponadto prężnie działają tam Centra Aktywnego Seniora, których celem jest aktywizacja i integracja osób powyżej 60 roku życia mieszkających. Dzięki takim inicjatywom seniorzy mogą w dalszym ciągu pracować nad swoim rozwojem i zrealizować swoje pasje.

 
MEDI-system
Na Dyrekcyjnej

ul. Dyrekcyjna 5‑7
Wrocław

+48 71 311 11 88

facebookYou Tubelinked-in