STRONA GŁÓWNA JĘZYK > PL EN DE
Infolinia: Odkryj numer
 
 

Dla rodzin

 

Z myślą o bliskich naszych Pensjonariuszy, została stworzona strefa informacyjna. Chcemy aby byli Państwo na bieżąco z planami fizjoterapii, aktywności oraz posiłków i mieli do nich dostęp w dowolnym momencie.

Staramy się tutaj przybliżyć cel i charakter poszczególnych zajęć prowadzonych dla mieszkańców. Udostępniamy również listę ważnych kontaktów oraz godziny konsultacji.

 

Zobacz plany aktualne zajęć i menu naszej stołówki

 
 
 
Harmonogram konsultacji
dr. n. med. Małgorzata Szymala-Pędzik
LEKARZ PROWADZĄCY
specjalista medycyny rodzinnej, specjalista geriatra 
wtorek 15:00-16:30
czwartek 15:00-16:30
dr. n. med. Kinga Belowska-Bień
LEKARZ KONSULTANT
specjalista chorób wewn. Neurolog
wtorek 11:00-12:00
piątek 11:00-12:00
dr. n. med. Patryk Piotrowski
LEKARZ KONSULTANT
specjalista psychiatra
wtorek 15:00-16:00
czwartek 15:00-16:00
Danuta Neuman
DYREKTOR DO SPRAW PIELĘGNIARSTWA
poniedziałek 10.00 - 11.00 i 14:00-15:00
czwartek 10.00 - 11.00 i 14:00-15:00
Mirela Chorążyczewska-Główka
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA - parter
środa 10:00-12:00
czwartek 13:00-14:00
Adrianna Cichuta
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA - 1 piętro
wtorek 11:00-14:00
środa 11:00-14:00
czwartek 11:00-14:00
Anna Marcinowska
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA - 2 piętro
poniedziałek 12:00-13:00
czwartek 10:00-12:00
Tomasz Kupiec
KOORDYNATOR FIZJOTERAPEUTÓW
poniedziałek 14:00-16:00
czwartek 14:00-16:00
Magdalena Adachowska
KOORDYNATOR TERAPEUTÓW I ANIMATORÓW
wtorek 13:00-14:30
czwartek 13:00-14:30
 

Fizjoterapia

Podstawowym celem rehabilitacji geriatrycznej jest doprowadzenie do takiej sprawności i wydolności fizycznej, aby senior mógł wykonywać jak najwięcej czynności dnia codziennego samodzielnie. W praktyce klinicznej najczęściej dążymy do maksymalnego usprawnienia pacjenta i zmniejszenia dyskomfortu wynikającego z przewlekłych chorób i długotrwałego bólu. Ma to na celu utrzymanie, w niektórych przypadkach odtworzenie, podstawowych czynności, takich jak: chód, przesiadanie się z łóżka na wózek, samoobsługa przy przyjmowaniu posiłków i ubieraniu się. Narzędziami, jakie wykorzystujemy, aby ten cel osiągnąć są różnego rodzaju ćwiczenia: bierne, czynne, wspomagane, oporowe, ćwiczenia równoważne i koordynacyjne, ćwiczenia funkcjonalne oraz nauka transferów i lokomocji. W pracy z Mieszkańcami wykorzystujemy też różnego rodzaju sprzęt: tor do nauki chodu, drabinki gimnastyczne, rotory kończyn górnych i dolnych. Kolejnym ważnym aspektem fizjoterapii geriatrycznej jest ustalenie ryzyka upadku i wprowadzenie odpowiednich działań, które zmniejszą to ryzyko (odpowiednio dobrane ćwiczenia, sprzęt pomocniczy, modyfikacja otoczenia). Równolegle prowadzimy działania, które mają na celu uświadomienie Pensjonariuszowi celowości wykonywanych zabiegów i zmobilizowanie go do codziennych ćwiczeń, ponieważ to aktywna postawa mieszkańca jest elementem, który stanowi w głównej mierze o sukcesie terapeutycznym.

 

Fizjoterapia indywidualna/przyłóżkowa - Mieszkańcy, których stan ogólny uniemożliwia samodzielne i sprawne wykonanie ćwiczeń objęci są indywidualną opieką fizjoterapeutyczną, która ma na celu jak najszybsze przywrócenie podstawowych czynności funkcjonalnych (siadanie, wstawanie, chód). Tego rodzaju terapia prowadzona jest u mieszkańców, których stan zdrowia gwałtownie się pogorszył oraz u osób, które trafiły do nas po pobycie w szpitalu i potrzebują specjalistycznej terapii w celu przywrócenia stanu funkcjonalnego sprzed hospitalizacji, jeżeli jest to tylko możliwe.

Ćwiczenia indywidualne w grupach - Pensjonariusze, których stan funkcjonalny jest stabilny uczestniczą w ćwiczeniach fizjoterapeutycznych na salach gimnastycznych. Na podstawie badania fizjoterapeutycznego ustalany jest plan rehabilitacji – rodzaj ćwiczeń, częstotliwość. Celem tych spotkań jest utrzymanie dotychczasowej sprawności seniora. Zajęcia te odbywają się w małych grupach 2-3 osoby, gdzie każdy wykonuje ćwiczenia dopasowane do jego obecnego stanu zdrowia. Obecność innych mieszkańców na sali gimnastycznej bardzo często stanowi dodatkowy element mobilizacji dla osoby ćwiczącej.

Dodatkowe pakiety fizjoterapeutyczne - dodatkowe zajęcia fizjoterapeutyczne proponujemy Pensjonariuszom, u których widzimy duży potencjał terapeutyczny oraz chęć codziennej aktywizacji oraz u osób, które ze względu na swój stan zdrowia potrzebują codziennej zintensyfikowanej terapii (hospitalizacja, endoprotezoplastyka, udar i inne).

Ćwiczenia grupowe/gry i zabawy ruchowe – Wszystkim naszym Pensjonariuszom oferujemy ćwiczenia gimnastyczne, które „ubrane” są w ciekawą formę wizualną, dzięki temu potrafimy zaktywizować seniorów, którzy do tej pory nie chcieli uczestniczyć w innych formach rehabilitacji. Zajęcia realizowane są we współpracy z terapeutami zajęciowymi. Dzięki tym ćwiczeniom, dochodzi bardzo często do interakcji między mieszkańcami; współzawodnictwo, wzajemna pomoc, dopingowanie.

 

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa jest jedną z formą aktywizacji osób starszych. Polega na uczestnictwie w zajęciach o charakterze artystycznym, ruchowym i integracyjnym. Zadaniem terapii jest podtrzymanie lub zwiększenie sprawności w sferze fizycznej intelektualnej. Naszym seniorom stworzyliśmy przestrzeń, w której czują się akceptowani, rozwijają swoje pasje i zainteresowania, zaspokajają potrzebę kontaktu z innymi ludźmi, dzielą się zarówno swoją wiedzą jak i doświadczeniem.

 

Terapia zajęciowa może mieć formę grupową jak i indywidualną w zależności od indywidualnych potrzeb. Oferujemy terapię zajęciową, w ramach której proponowane są różne aktywności zarówno w świetlicy (lobby):

 

Terapia plastyczna - malowanie, rysowanie, wycinanie, lepienie z gliny, modelowanie z modeliny, mas plastycznych, bibuły.itp
Cele:

 

Muzykoterapia bierna - słuchanie muzyki aktywizującej, relaksacyjnej
Muzykoterapia czynna - śpiewanie piosenek znanych i uczenie się nowych, muzykowanie pensjonariuszy za pomocą instrumentarium Orffa.
Cele:

 

Biblioterapia - czytanie głośne fragmentów lub całości książek o różnej tematyce, wierszy, felietonów, prasy, notatek z internetu przez pensjonariuszy (biblioterapia czynna) i terapeutów (biblioterapia bierna): słuchanie audiobooków, kawiarenki bioterapeutyczne (czytanie,słuchanie poezji, dyskusja na temat określonej literatury przy kawie i ciastku)
Cele:

 

Ludoterapia - gry i zabawy stolikowe, gry i zabawy koordynacyjne,turnieje podwórkowe
Cele:

 

Silvoterapia - to metoda terapeutyczna, która opiera się na kontakcie z przyrodą ( spacery w ogrodzie, parku )
Cele:

 

Choreoterapia - terapia tańcem zarówno dla osób pełnosprawnych jak i na wózkach
Cele:

 

Filmoterapia - oglądanie filmów i dyskusja na ich temat
Cele:

 

Gimnastyka umysłu

Ćwiczenia-słowno-logiczne
Cele:

Ćwiczenia przestrzenno-konstrukcyjne
Cel:

utrwalanie i rozwijanie procesów myślowych( analiza, synteza, kojarzenie) oraz spostrzegania i koncentracji uwagi.

Ćwiczenia manualne
Cel:

usprawniaja koordynację wzrokowo-ruchową, poprawiają sprawność, zmniejszają napiecie emocjonalne, uspokaja pensjonariusza/

Terapia reminiscencyjna
Cel:

pomoc pensjonariuszowi w odnalezieniu się w teraźniejszości, odnalezieniu własnej tożsamości, pomoc w odzyskaniu godności, własnej wartości/

 

jak i w pracowniach terapeutycznych, takich jak :

 

Ogromne walory terapeutyczne w naszym Domu Seniora mają także cykliczne spotkania ze specjalnie wyszkolonym psem tzw. Dogoterapia. Polega ona na prowadzeniu działań terapeutycznych w asyście psa. Obecność psa, ze względu na jego wpływ na mózg człowieka (wydzielanie się oksytocyny) powoduje obniżenie napięcia, obniżenie poziomu stresu i ułatwia dalszy kontakt terapeutyczny.

W przypadku ludzi starszych, mających problemy z pamięcią, kontakt z psem pomaga w uruchamianiu wspomnień. Prawie każdy człowiek miał w życiu psa i pojawiający się podczas zajęć terapeutycznych czworonóg pozwala starszym osobom uruchomić pamięć o nim, a w przypadku zajęć z seniorami jest to główny cel spotkań – pobudzanie pamięci. W wyniku takiego spotkania pacjenci przypominają sobie imiona swoich zwierząt, wracają do emocji, które te w nich budziły, zdecydowanie się ożywiają i stają się bardziej kontaktowi.

Naszym seniorom stworzyliśmy przestrzeń, w której czują się akceptowani, rozwijają swoje pasje i zainteresowania, a także mogą dzielić się zarówno swoją wiedzą jak i doświadczeniem.

 
MEDI-system
Na Dyrekcyjnej

ul. Dyrekcyjna 5‑7
Wrocław

+48 71 311 11 88

facebookYou Tubelinked-in